آهنگ های بابک جهان بخش
عکس ماشين , دختران ۱۴ ساله , ﻋﻜﺲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ , دانلود آهنگ واویلا شهرام شب پره , فیلم ماشین ایرانی , عکس زن خیلی بی حجاب , عکس های گل , دانلودآهنگ ایده آل بابک جهانبخش , ژاکت دخترانه , منزل عروس در دبی 
آخرين مطالب
لینک های مفید

|
|


ترجمه فارسی نهج البلاغه سفارش به تقوا
علم الهي
خدا مي‏داند نعره حيوانات وحشي را در کوهها و بيابانها، و گناه و معصيت بندگان را در خلوتگاهها، و آمد و رفت ماهيان را در درياهاي ژرف، و به هم خوردن آبها را بر اثر وزش بادهاي سخت. و گواهي مي‏دهم که حضرت محمد (ص) برگزيده خدا، سفير وحي، و رسول رحمت اوست.
ارزش پرهيزگاري
پس از ستايش پروردگار، همانا من شما را به ترس از خدا سفارش مي‏کنم، خدايي که آفرينش شما را آغاز کرد، و به سوي او باز مي‏گرديد، خدايي که خواسته‏هاي شما را برآورد، و رغبت و آرزوي شماست، راه راست شما به او پايان مي‏پذيرد، و به هنگام ترس و وحشت، او پناهگاه شماست. همانا تقوا و ترس از خدا، داروي بيماريهاي دل‏ها، روشنايي قلبها، و درمان دردهاي بدنها، مرهم زخم جانها، پاک کننده پليديهاي ارواح، و روشنايي‏بخش تاريکي چشمها، و امنيت در ناآراميها، و روشن‏کننده تاريکيهاي شماست. پس اطاعت خدا را پوشش جان قرار دهيد، نه پوشش ظاهري، و با جان فرمانبردار باشيد نه با تن، تا با اعضاء و جوارح بدنتان درهم آميزد. و بر همه امورتان حاکم گردانيد، اطاعت خدا را راه ورود به آب حيات، شفيع گرفتن خواسته‏ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبرها، آرامش وحشت‏هاي طولاني دوران برزخ، و راه نجات لحظات سخت زندگي، قرار دهيد زيرا اطاعت خدا، وسيله نگهدارنده از حوادث هلاک کننده، و جايگاه‏هاي وحشتناک که انتظار آن را مي‏کشيد، و حرارت آتشهاي برافروخته مي‏باشد. پس کسي که تقوا را انتخاب کند، سختي‏ها از او دور گردند، تلخي‏ها شيرين، فشار مشکلات و ناراحتيها برطرف خواهد شد، و مشکلات پياپي و خسته‏کننده، آسان، و مجد و بزرگي از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو مي‏بارند، رحمت باز داشته حق باز ميگردد، و نعمتهاي الهي پس از فرو نشستن به جوشش مي‏آيند، و برکات تقليل يافته فزوني گيرند. پس از خدايي بترسيد که با پند دادن شما را سود فراوان بخشيده، و با رسالت پيامبرش شما را نيکو اندرز داده، و با نعمتهايش بر شما منت گذاشته است، خود را براي پرستش خدا فروتن داريد، و با انجام وظائف الهي، حق فرمانبرداري را به جا آوريد.
ويژگيهاي اسلام
همانا اين اسلام، دين خداوندي است که آن را براي خود برگزيد، و با ديده عنايت پروراند، و بهترين آفريدگان خود را مخصوص ابلاغ آن قرار داد، پايه‏هاي اسلام را بر محبت خويش استوار کرد، و اديان و مذاهب گذشته را با عزت آن، خوار نمود، و با سربلند کردن آن ديگر ملت‏ها را بي‏مقدار کرد، و با محترم داشتن آن دشمنان را خوار گردانيد، و با ياري کردن آن دشمنان سرسخت را شکست داد، و با نيرومند ساختن آن ارکان گمراهي را درهم کوبيد، و تشنگان را از چشمه زلال آن سيراب کرد، و آبگيره‏هاي اسلام را پرآب نمود. خداوند اسلام را بگونه‏اي استحکام بخشيد که پيوندهايش نگسلد، و حلقه‏هايش از هم جدا نشود، و ستونهايش خراب نگردد، در پايه‏هايش زوال راه نيايد، درخت وجودش از ريشه کنده نشود، زمانش پايان نگيرد، قوانينش کهنگي نپذيرد، شاخه‏هايش قطع نگردد، راههايش تنگ و خراب نشود، و پيمودن راهش دشوار نباشد، تيرگي در روشنايي آن داخل نشود، و راه راست آن کجي نيابد، ستونهايش خم نشود، و گذرگاهش بدون دشواري قابل پيمودن باشد، در چراغ اسلام خاموشي، و در شيريني آن تلخي راه نيابد. اسلام ستونهاي استواري است که خداوند آن را در دل حق برقرار کرد، اساس و پايه آن را ثابت فرمود، اسلام چشمه‏ساري است که آب آن در فوران، چراغي است که شعله‏هاي آن فروزان، و نشانه هميشه استواري است که روندگان راه حق با آن هدايت شوند، پرچمي است که براي راهنمايي پويندگان راه خدا نصب گرديده، و آبشخوري است که واردشوندگان آن سيراب مي‏شوند. خداوند نهايت خشنودي خود را در اسلام قرار داده، و بزرگ‏ترين ستونهاي دينش، و بلندترين قله اطاعت او در اسلام جاي گرفته است، اسلام در پيشگاه خداوند، داراي ستونهايي مطمئن، بنايي بلند، راهنمايي هميشه روشن، شعله‏اي روشني‏بخش، برهاني نيرومند، و نشانه‏اي بلندپايه است، که درافتادن با آن ممکن نيست، پس اسلام را بزرگ بشماريد، از آن پيروي کنيد، حق آن را ادا نماييد، و در جايگاه شايسته خويش قرار دهيد.
بعثت پيامبر (ص) و سختي‏هاي جاهليت
سپس خداوند سبحان حضرت محمد (ص) را هنگامي مبعوث فرمود که دنيا به پايان خود نزديک، نشانه‏هاي آخرت نزديک و رونق آن به تاريکي گراييد، و اهل خود را بپا داشته، جاي آن ناهموار، آماده نيستي و نابودي، زمانش در شرف پايان، و نشانه‏هاي نابودي آن نزديک، موجودات در آستانه مرگ، حلقه زندگي آن شکسته، و اسباب حيات درهم ريخته، پرچمهاي دنيا پوسيده، و پرده‏هايش دريده. و عمرها به کوتاهي رسيده بود، در اين هنگام خداوند پيامبر (ص) را ابلاغ‏کننده رسالت، افتخارآفرين امت، چونان باران بهاري براي تشنگان حقيقت آن روزگاران، مايه سربلندي مسلمانان، و عزت و شرافت يارانش قرار داد.
ارزش و ويژگيهاي قرآن
سپس قرآن را بر او نازل فرمود. نوري است که خاموشي ندارد، چراغي است که درخشندگي آن زوال نپذيرد، دريايي است که ژرفاي آن درک نشود، راهي است که رونده آن گمراه نگردد، شعله‏اي است که نور آن تاريک نشود، جداکننده حق و باطلي است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنايي است که ستونهاي آن خراب نشود، شفادهنده‏اي است که بيماريهاي وحشت‏انگيز را بزدايد، قدرتي است که ياورانش شکست ندارند، و حقي است که ياري‏کنندگانش مغلوب نشوند. قرآن، معدن ايمان و اصل آن است، چشمه‏هاي دانش و درياهاي علوم است، سرچشمه‏هاي عدالت، و نهرهاي جاري عدل است، پايه‏هاي اسلام و ستونهاي محکم آن است، نهرهاي جاري زلال حقيقت، و سرزمينهاي آن است، دريايي است که تشنگان آن، آبش را تمام نتوانند کشيد، و چشمه‏هايي است که آبش کمي ندارد، محل برداشت آبي است که هر چه از آن برگيرند کاهش نمي‏يابد، منزلهايي است که مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد، و نشانه‏هايي است که روندگان از آن غفلت نمي‏کنند، کوهسار زيبايي است که از آن نمي‏گذرند. خدا قرآن را فرو نشاننده عطش علمي دانشمندان، و باران بهاري براي قلب فقيهان، و راه گسترده و وسيع براي صالحان قرار داده است، قرآن دارويي است که با آن بيماري وجود ندارد، نوري است که با آن تاريکي يافت نمي‏شود، ريسماني است که رشته‏هاي آن محکم، پناهگاهي است که قله آن بلند، و توان و قدرتي است براي آنکه قرآن را برگزيند، محل امني است براي هر کس که آنجا وارد شود، راهنمايي است براي آنکه از او پيروي کند، وسيله انجام وظيفه است براي آنکه قرآن را راه و رسم خود قرار دهد، برهاني است بر آن کس که با آن سخن بگويد، عامل پيروزي است براي آن کس که با آن استدلال کند، نجات‏دهنده است براي آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند، و راهبر آنکه آن را بکار گيرد، و نشانه هدايت است براي آن کس که در او بنگرد، سپر نگهدارنده است براي آن کس که با آن خود را بپوشاند، و دانش کسي است که آن را به خاطر بسپارد، و حديث کسي است که از آن روايت کند، و فرمان کسي است که با آن قضاوت کند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِى الْفَلَواتِ، وَ مَعاصِىَ الْعِبادِ فِى الْخَلَواتِ، وَ اخْتِلافَ ‏النِّينانِ‏ فِى الْبِحارِ الْغامِراتِ، وَ تَلاطُمَ الْماءِ بِالرِّياحِ الْعاصِفاتِ، وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمِّداً ‏نَجِيبُ‏ اللَّهِ، وَ سَفِيرُ وَحْيِهِ، وَ رَسُولُ رَحْمِتِهِ.
أَمَّا بَعْدُ، ‏فَأُوصِيکُمْ‏ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِى ابْتَدَأَ خَلْقَکُمْ، وَ إِلَيْهِ يَکُونُ مَعادُکُمْ، وَ بِهِ نَجاحُ طَلِبَتِکُمْ، وَ إِلَيْهِ مُنْتَهى رَغْبَتِکُمْ، وَ نَحْوَهُ قَصْدُ سَبِيلِکُمْ، وَ إِلَيْهِ ‏مَرامِى‏ ‏مَفْزَعِکُمْ‏. فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَواءُ داءِ قُلُوبِکُمْ، وَ بَصَرُ عَمى أَفْئِدَتِکُمْ، وَ شِفاءُ مَرَضِ أَجْسادِکُمْ، وَ صَلاحُ فَسادِ صُدُورِکُمْ، وَ طَهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِکُمْ، وَ جِلاءُ ‏غِشاءِ أَبْصارِکُمْ، وَ أَمْنُ فَزَعِ ‏جَأشِکُمْ‏، وَ ضِياءُ سَوادِ ظُلْمَتِکُمْ. فَاجْعَلُوا طاعَةَ اللَّهِ ‏شِعاراً دُونَ ‏دِثارِکُمْ‏، وَ دَخِيلًا دُونَ شِعارِکُمْ، وَ لَطِيفاً بَيْنَ أَضْلاعِکُمْ، وَ أَمِيراً فَوْقَ أُمُورِکُمْ، وَ ‏مَنْهَلًا لِحِينِ وَرُودِکُمْ، وَ شَفِيعاً ‏لِدَرْکِ‏ ‏طَلِبَتِکُمْ‏، وَ ‏جُنَّةً لِيَوْمِ فَزَعِکُمْ، وَ مَصابِيحَ لِبُطُونِ قُبُورِکُمْ، وَ سَکَناً لِطُولِ وَحْشَتِکُمْ، وَ نَفَساً لِکُرَبِ مَواطِنِکُمْ، فَإِنَّ طاعَةَ اللَّهِ حِرْزٌ مِنْ مَتالِفَ مُکْتَنِفَةٍ، وَ مَخاوِفَ مُتَوَقَّعَةٍ، وَ ‏أُوارِ نِيرانٍ مُوقَدَةٍ. فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوى ‏عَزَبَتْ‏ عَنْهُ الشَّدائِدُ بَعْدَ دُنُوِّها، وَ احْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرارَتِها، وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمْواجُ بَعْدَ تَراکُمِها، وَ أَسْهَلَتْ لَهُ الصِّعابُ بَعْدَ ‏إِنْصابِها، وَ هَطَلَتْ عَلَيْهِ الْکَرامَةُ بَعْدَ قُحُوطِها، وَ ‏تَحَدَّبَتْ‏ ‏عَلَيْهِ‏ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِها، وَ تَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعْدَ ‏نُضُوبِها، وَ ‏وَبَلَتْ‏ عَلَيْهِ الْبَرَکَةُ بَعْدَ ‏إِرْذاذِها. فَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى نَفَعَکُمْ بِمَوْعِظَتِهِ، وَ وَعَظَکُمْ بِرِسالَتِهِ، وَ امْتَنَّ عَلَيْکُمْ بِنِعْمَتِهِ، فَعَبِّدُوا أَنْفُسَکُمْ لِعِبادَتِهِ، وَ اخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقِّ طاعَتِهِ.
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِى اصْطَفاهُ لِنَفْسِهِ، وَ اصْطَنَعَهُ عَلى عَيْنِهِ، وَ ‏أَصْفاهُ‏ ‏خِيَرَةَ ‏خَلْقِهِ‏، وَ أَقامَ دَعائِمَهُ عَلى مَحَبَّتِهِ، أَذَلَّ الْأَدْيانَ ‏بِعِزِّهِ‏ وَ وَضَعَ الْمِلَلَ ‏بِرَفْعِهِ‏، وَ أَهانَ أَعْداءَهُ بِکَرامَتِهِ، وَ خَذَلَ ‏مُحادِّيهِ‏ بِنَصْرِهِ، وَ هَدَمَ أَرْکانَ الضَّلالَةِ ‏بِرُکْنِهِ‏، وَ سَقى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِياضِهِ، وَ ‏أَتْأَقَ‏ الْحِياضَ ‏‏بِمَواتِحِهِ‏‏. ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصامَ لِعُرْوَتِهِ، وَ لا فَکَّ لِحَلْقَتِهِ، وَ لَا انْهِدامَ لِأَساسِهِ، وَ لا زَوالَ لِدَعائِمِهِ، وَ لَا انْقِلاعَ لِشَجَرَتِهِ، وَ لَا انْقِطاعَ لِمُدَّتِهِ، وَ لا ‏عَفاءَ لِشَرائِعِهِ، وَ لا ‏جَذَّ لِفُرُوعِهِ، وَ لا ‏ضَنْکَ‏ لِطُرُقِهِ، وَ لا ‏وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ، وَ لا سَوادَ ‏لِوَضَحِهِ‏، وَ لا عِوَجَ لِانْتِصابِهِ، وَ لا ‏عَصَلَ‏ فِى عُودِهِ، وَ لا ‏وَعْثَ‏ ‏لِفَجِّهِ‏، وَ لَا انْطِفاءَ لِمَصابِيحِهِ، وَ لا مَرارَةَ لِحَلاوَتِهِ. فَهُوَ دَعائِمُ ‏أَساخَ‏ فِى الْحَقِّ ‏أَسْناخَها، وَ ثَبَّتَ لَها أَساسَها، وَ يَنابِيعُ غَزُرَتْ عُيُونُها، وَ مَصابِيحُ ‏شُبَّتْ‏ ‏نِيرانُها، وَ ‏مَنارٌ اقْتَدى بِها ‏سُفَّارُها، وَ ‏أَعْلامٌ‏ قُصِدَ بِها فِجاجُها، وَ مَناهِلُ رَوِىَ بِها وُرَّادُها جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهى رِضْوانِهِ، وَ ذِرْوَةَ دَعائِمِهِ، وَ سَنامَ طاعَتِهِ. فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْکانِ، رَفِيعُ الْبُنْيانِ، مُنِيرُ الْبُرْهانِ، مُضِى‏ءُ النِّيرانِ، عَزِيزُ السُّلْطانِ، ‏مُشْرِفُ‏ ‏الْمَنارِ، ‏مُعْوِزُ ‏‏الْمَثارِ‏، فَشَرِّفُوهُ، وَ اتَّبِعُوهُ، وَ أَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ، وَضَعُوهُ ‏مَواضِعَهُ‏.
ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- بِالْحَقِّ حِينَ دَنا مِنَ الدُّنْيَا الْإِنْقِطاعُ، وَ أَقْبَلَ مِنَ الْآخِرَةِ ‏الْإِطِّلاعُ‏، وَ أَظْلَمَتْ بَهْجَتُها بَعْدَ إِشْراقٍ، وَ قامَتْ بِأَهْلِها عَلى سَاقٍ، وَ ‏خَشُنَ‏ ‏مِنْها ‏مِهادٌ، وَ ‏أَزِفَ‏ مِنْها ‏قِيادٌ، فِى انقِطاعِ مِنْ مُّدَّتِها، وَ اقْتِرابٍ مِنْ ‏أَشْراطِها، وَ ‏تَصَرُّمٍ‏ مِنْ أَهْلِها، وَ ‏انْفِصامٍ‏ مِنْ حَلْقَتِها، وَ ‏انْتِشارٍ مِنْ ‏سَبَبِها، وَ ‏عَفاءٍ ‏مِنْ‏ ‏أَعْلامِها، وَ تَکَشُّفٍ مِنْ عَوْراتِها، وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِها. جَعَلَهُ اللَّهُ سُبْحانَهُ بَلاغاً لِرِسالَتِهِ، وَ کَرامَةً لِأُمَّتِهِ، وَ رَبِيعاً لِأَهْلِ زَمانِهِ، وَ رِفْعَةً لِأَعْوانِهِ، وَ شَرَفاً لِأَنْصارِهِ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْکِتابَ نُوراً لا تُطْفَأُ مَصابِيحُهُ وَ سِراجاً لا يَخْبُو تَوَقُّدُهُ، وَ بَحْراً لا يُدْرَکُ قَعْرُهُ، وَ ‏مِنْهاجاً لا يَضِلُّ ‏نَهْجُهُ‏، وَ شُعاعاً لا يُظْلِمُ ضَوْؤُهُ، وَ فُرْقاناً لا يَخْمَدُ بُرْهانُهُ وَ ‏بُنْياناً لا تُهْدَمُ أَرْکانُهُ، وَ شِفاءً لا تُخْشى أَسْقامُهُ، وَ عِزّاً لا تُهْزَمُ أَنْصارُهُ، وَ حَقّاً لا تُخْذَلُ أَعْوانُهُ. فَهُوَ مَعْدِنُ الْإِيمانِ وَ ‏بُحْبُوحَتُهُ‏، وَ يَنابِيعُ الْعِلْمِ وَ بُحُورُهُ، وَ ‏رِياضُ‏ الْعَدْلِ وَ ‏غُدْرانُهُ‏، وَ ‏أَثافِىّ‏ الْإِسْلامِ وَ بُنْيانُهُ، وَ أَوْدِيَةُ الْحَقِّ وَ ‏غِيطانُهُ‏، وَ بَحْرٌ لا ‏يَنْزِفُهُ‏ ‏الْمُسْتَنْزِفُونَ‏، وَ عُيُونٌ ‏لا ‏يُنْضِبُهَا ‏الْماتِحُونَ‏، وَ مَناهِلُ لا ‏يُغِيضُهَا الْوارِدُونَ، وَ مَنازِلُ لا يَضِلُّ نَهْجَهَا الْمُسافِرُونَ، وَ أَعْلامٌ لا يَعْمى عَنْهَا السَّائِرُونَ، وَ ‏‏آکامٌ‏‏ لا ‏يَجُوزُ ‏‏عَنْهَا‏ الْقاصِدُونَ. جَعَلَهُ اللَّهُ رِيّاً لَعَطَشِ الْعُلَماءِ، وَ رَبِيعاً لَقُلُوبِ الْفُقَهاءِ، وَ ‏مَحاجّ‏ لِطُرُقِ الصُّلَحاءِ، وَ دَواءً لَيْسَ بَعْدَهُ داءٌ، وَ نُوراً لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ، وَ حَبْلًا وَثِيقاً عُرْوَتُهُ، وَ مَعْقِلًا مَنِيعاً ذِرْوَتُهُ، وَ عِزّاً لِمَنْ تَوَلَّاهُ، وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ، وَ هُدىً لِمَنِ ائْتَمَّ بِهِ، وَ عُذْراً لِمَنِ انْتَحَلَهُ. وَ بُرْهاناً لِمَنْ تَکَلَّمَ بِهِ، وَ شاهِداً لِمَنْ خاصَمَ بِهِ، وَ ‏‏فَلْجاً‏ لِمَنْ حاجَّ بِهِ، وَ حامِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ، وَ مَطِيَّةً لِمَنْ أَعْمَلَهُ، وَ ايَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ، وَ ‏جُنَّةً لِمَنْ ‏اسْتَلْأَمَ‏، وَ عِلْماً لِمَنْ وَعى، وَ حَدِيثاً لِمَنْ رَوى، وَ حُکْماً لِمَنْ ‏قَضى.
[ ] [ ] [ vt2012 ]
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
جشن عروسی
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
رفع جای جوش صورت با سابسیژن
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
چگونه راننده دینگ شویم؟
روغن زالو چیست؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
تحلیل آماری

لینک های مفید
آموزش مجازی | دوره آموزشی کفپوش سه بعدی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ

.: :.

آرشيو مطالب
لینک های مفید

|
امکانات وب